17 September 2012

SHEIKH WALEED: HADITH AKHIR ZAMAN, ARAB SPRING DAN MENDAKWA IMAM MAHDI (...Mari dengar penjelasan tentang bagaimana Barat, Yahudi dan pengaruh Syiah menjatuhkan negara Islam.

Sheikh Waleed bin An-Nasr telah dijemput dari Madinah al-Munawwarah untuk menyampaikan daurah kepada siswa-siswi di USM Pulau Pinang.

Syeikh al-Walid Bin Muhammad Nabih Bin Sayf al-Nasr adalah pengarang Syarh Usul al-Sunnah. Kitab asalnya ditulis oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Edisi Bahasa Indonesia Syarh Usul al-Sunnah oleh Syeikh al-Walid dimurajaah oleh Ustaz Abdul Hakim Abdat, serta diterbitkan oleh Penerbit Darus Sunnah di Jakarta Timur

No comments: