18 June 2011

LAPORAN (JP) PENERBITAN

B.11 LAPORAN KEMAJUAN JAWATANKUASA PENYELARASAN (JP) PENERBITAN

JP Penerbitan seperti namanya berusaha untuk menyemarakkan Dakwah Ahlis Sunnah Wal Jama’ah Al-Salafiyyah menerusi penerbitan pelbagai bahan. Dalam sesi 2010/2011 ini, JP Penerbitan telah menjalankan aktiviti-aktiviti berikut:

1. Penerbitan Buku ‘Peranan Qalb Dalam Kehidupan Insan’

JP ini adalah tulang belakang yang berusaha di belakang tabir dalam membantu penerbitan buku ‘Peranan Qalb Dalam Kehidupan Insan’ oleh Dato’ Yang Dipertua

2. Pelancaran Buku

Pada 27 Mei 2011, majlis pelancaran dan diskusi buku ‘Peranan Qalb Dalam Kehidupan Insan’ telah diadakan. Selepas buku ini didiskusikan, buku yang dimaksudkan telah disempurnakan pelancarannya oleh Dato’ Yang Dipertua. Selain itu, jualan buku dan sesi bersama penulis turut diadakan untuk memeriahkan pelancaran ini

3. Menyiapkan risalah ‘Panduan Solat Rasulullah Untuk Kanak-kanak’

Selain itu, JP Penerbitan terus menyiapkan manuskrip risalah ‘Panduan Solat Rasulullah Untuk Kanak-kanak’. Proses ini masih berjalan memandangkan penyelidikan yang dijalankan perlu bersifat teliti dan halus, khasnya dalam mentakhrij dan mendalami hadith-hadith Rasulullah s.a.w yang dijadikan hujah-hujahnya.

4. Penyediaan Mesin Fotostat

Sebagai kemudahan untuk menyediakan nota pengajian, urusan surat-menyurat, minit mesyuarat dan flyers program, JP Penerbitan telah menyediakan kemudahan mesin fotostat dengan kapasiti 4000 halaman dan ke atas, di Pusat Pengajian Persatuan Al-Islah Perlis. Mulai Jun 2011, langkah ini dilaksana untuk memudahkan proses percetakan dan penerbitan

JP Penerbitan berusaha dan berdoa supaya buletin Persatuan Al-Islah Perlis dapat diterbitkan pula dalam sedikit masa lagi.

No comments: