07 November 2010

Aktiviti Biro 2010 (6)

LAPORAN AKTIVITI BIRO UNDANG-UNDANG DAN PERHUBUNGAN AWAM

- Diskusi undang-undang – Ditahan sebab Wahabi
Satu Diskusi Buku/Ilmiah AMI Siri Ke-5 telah dijalankan pada 17 Oktober 2009 di Pusat Pengajian Al-Islah pada jam 3 petang. Diskusi bertajuk “Ditahan Atas Tuduhan ”Wahhabi” - Ke Arah Memahami Beberapa Peruntukan Dalam Undang-undang Di Malaysia’. Pembentang jemputan adalah Saudara Zamri Ali (Pengerusi Jawatankuasa Penyelarasan Hal Ehwal Undang-undang Dan Perhubungan Awam Persatuan Al-Islah Perlis).

- Seminar Isu Pernikahan kanak-kanak
Seminar Isu Pernikahan Kanak-kanak telah diadakan pada 5 Mei 2010 di Dewan Syarahan, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis bermula jam 8 pagi sehingga jam 2 petang. Pembentang kertas kerja jemputan adalah Dato’ Alim Setia Ustaz Ahmad Yusuf Amin yang membentangkan isu ‘Pernikahan Kanak-kanak; Hubungannya Dengan Hikmah Pensyariatan Pernikahan Dalam Islam’ dan Prof. Madya Dr. Fauzi Deraman yang membentangkan isu ‘Pernikahan Kanak-kanak; Analisis Beberapa Dalil Terpilih’.

No comments: