31 October 2011

Fadhilat Sepuluh Hari Zulhijjah dan Amalan-Amalannya.


Fadhilat Sepuluh Hari Zulhijjah dan Amalan-Amalannya. Allah Ta`ala mengurniakan kurniaan yang sangat besar ke atas hambaNya dengan menyediakan kepada mereka musim-musim ketaatan, agar hambanya memperbanyakkan amal soleh dan berlumba-lumba untuk memperoleh ganjaran yang disediakan di dalamnya sekaligus untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta`ala sedekat-dekatnya.Maka berbahagialah bagi mereka yang dapat memperoleh kurniaan Allah ini,di antara musim-musim ketaatan yang mempunyai kelebihan tersendiri ialah sepuluh hari daripada bulan zulhijjah.


 Kelebihan Sepuluh Hari Awal Zul Hijjah. 


 1 . Allah bersumpah dengannya. 


 Jika Allah bersumpah dengan sesuatu maka ianya menunjukkan keagungan dan kelebihan sesuatu yang disumpah tersebut,kerana Allah tidak akan bersumpah melainkan dengan sesuatu yang agung,firman Allah Ta`ala:


 والفجر (1) وليال عشر


 Demi fajar, dan demi malam yang sepuluh. 
[ Al-Fajr: 1-2 ] 


 Malam yang sepuluh adalah sepuluh hari terawal zulhijjah, inilah yang dijelaskan oleh jumhur mufassirin daripada Salaf dan Khalaf,hal ini dijelaskan oleh Ibnu Kathir rahimahullah dalam Tafsirnya dan inilah maksud yang shahih.


2 . Bahawasanya ianya merupakan hari-hari yang dimaklumi iaitu hari yang disyariatkan oleh Allah di dalamnya untuk berzikir( mengingatiNya).


 Firman Allah Ta`ala;


 ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام


 dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Jumhur Ulama` menjelaskan bahawa hari-hari yang telah ditentukan adalah sepuluh hari daripada zulhijjah,sebahagian mereka ialah Ibnu `Umar dan Ibnu `Abbas radiallahu`anhuma. 


3 . Rasulullah sallallahu`alaihiwasallam menyebutkan bahawa ianya merupakan hari yang paling utama untuk beramal soleh dan amal soleh di dalamnya sangat dicintai oleh Allah Ta`ala.


 عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟» قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء» 


 Daripada Sa`id bin Jubair drpd Ibnu `Abbas daripada Nabi sallallahu`alaihiwasallam bahawsanya bginda bersabda: "Tidak ada amalan pada hari-hari yang lebih utama drpd hari ini ( sepuluh hari awal drpd bulan zulhijjah)" Sahabat bertanya: " Walaupun berjihad? .Sabda Nabi: walaupun jihad,kecuali seorang lelaki keluar menempuh risiko menentang musuhnya dengan jiwanya dan hartanya,dan dia pulang tanpa sebarang hasil.
 [ HR Bukhari no:969, Bab Keutamaan Beramal pada hari Tasyriq ]


 Dalam riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban daripada Ibnu `Abbas radiallahu`nahu daripada Nabi sallallahu`alaihiwasallam bersabda:


 ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر 


 Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang sepuluh ini( sepuluh awal zulhijjah).
[ Musnad Al-Bazzar 11/231, Shahih Ibnu Hibban 2/30 ]


 Dan pada hari-hari sepuluh ini terdapat di dalamnya hari `Arafah iaitu 9 Zulhijjah,iaitu hari Haji Akbar,hari diampunkan dosa-dosa hamba,hari dilepaskan hamba daripada api neraka.
 4 . Padanya terdapat Hari Nahar ( sepuluh Zulhijjah) iaitu hari raya korban. 

Sebahagian Ulama` menyebutkan ianya merupakan hari yang paling afdal(utama) daripada hari-hari dalam setahun,berdasaran sabda Nabi sallallahu`alaihiwasallam:


 إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر 

Sesungguhnya hari yang paling agung disisi Allah Tabaraka wa Ta`al adalah hari Nahar. 
 [ HR Abu Daud no:1765, dishahihkan oleh Syeikh Al-Albani ] 


 5 . Berkumpulnya Ibadah-ibadah utama padanya. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah:
 والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره 


 " Apa yang jelas yang menjadi sebab kepada keistimewaan sepuluh hari zulhijjah ini kerana ianya merupakan waktu yang terhimpun padanya ibadah-ibadah utama,iaitu solat,puasa,sadaqah,dan Haji dan tidak ada hari-hari lain yang semisalnya. 
[ Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari 2/460 ] 


 Dengan Apa Kita Menyambut Sepuluh Hari Awal Bulan Zulhijjah? 
 1 . Taubat Nasuha. 


 Maka seorang Muslim hendaklah menyambut musim ketaatan secara umumnya dengan taubat yang benar dan keazaman yang teguh untuk kembali kepada Allah Ta`ala,kerana Taubat itu merupakan kunci kejayaan bagi seseorang hamba baik di dunia atau di akhirat,firman Allah Ta`ala:


 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 


 Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah,wahai orang-orang beriman agar kamu memperoleh kejayaan 
 [ An-Nuur:31 ] 


 2 . Keazaman dan Kesungguhan untuk memperoleh kelebihan dalam hari-hari tersebut. 


Bagi seorang muslim hendaklah melipat gandakan usahanya untuk mengimarahkan hai-hari tersebut dengan amalan,perkataan yang soleh,dan sesiapa yang berazam untuk sesuatu yang baik maka Allah akan membantunya untuk memperoleh kesempurnaan amalan,firman Allah Ta`ala:


 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين 


 Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keredhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar benar beserta orang-orang yang berbuat baik. [ Al-Ankabut:69 ] 


 3 . Menjauhkan diri dari maksiat dan dosa. 


 Sebagaimana ketaatan merupakan sebab-sebab yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Ta`ala maka kemaksiatan merupakan sebab-sebab yang boleh menjauhkan seseorang hamba daripada rahmat Allah,boleh jadi Allah akan mengharamkan rahmatnya kepada seseorang individu disebabkan oleh maksiat yang dilakukannya,maka jika kita inginkan keampunan daripadaNya dan pembebasan daripada api neraka maka hendaklah berjaga-jaga daripada melakukan sebesar-besar kemaksiatan iaitu syirik,bid`ah dan maksiat.Maka hendaklah kita sama-sama merebut peluang untuk bertaubat pada sepuluh hari zulhijjah ini.


Amalan-Amalan Yang digalakkan dalam sepuluh hari Zulhijjah. 
 1 . Mengerjakan Haji dan Umrah bagi yang berkemampuan. 


 Kedua-dua ibadah ini merupakan ibadah yang paling utama dilakukan dalam sepuluh hari Zulhijjah,sesiapa yang Allah permudahkannya untuk mengerjakan haji di Baitullah dan mengerjakan umrah sebagaimana yang telah disyariatkan maka ganjarannya adalah syurga,berdasarkan sabda Nabi sallallahu`alaihiwasallam: 


 العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 

Umrah dengan umrah(berikutnya) menghapuskan dosa diantara keduanya,dan Haji yang mabrur tiadalah baginya ganjaran melainkan syurga. 
 [ Muttafaqun` alaih ] 


 2 .Puasa pada hari `Arafah( 9 Zulhijjah ). 


 Nabi sallallahu`alaihiwasallam telah mengkhususkan puasa pada hari `Arafah iaitu hari yang termasuk dalam hari-hari daripada hari sepuluh Zulhijjah, sabda Nabi sallallahu`alaihiwasallam: 


 صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده 


 Puasa pada hari `Arafah, aku mengira Allah akan menghapuskan dosa-dosa pada tahun sebelumnya dan dosa-dosa pada tahun selepasnya. 
 [ HR Muslim no:1162 ] 


3 . Takbir,Tahmid dan Tahlil serta berzikir kepada Allah Ta`ala. 


 Daripada Ibnu `Umar radiallahu`anhuma daripada Nabi sallallahu`alaihiwasallam bersabda:


 ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد 

Tidak ada hari-hari yang lebih agung disisi Allah dan tidak ada hari yang lebih dicintai amal soleh padanya daripada hari-hari sepuluh ini,maka perbanyakkanlah dalamnya tahlil, takbir dan tahmid. 
 [ Hadith Shahih riwayat Ahmad no: 6154 ]


 Selain daripada amalan-amalan yang disebutkan,amalan soleh yang lain juga termasuk dalam keumuman hadith seperti solat, sedekah,membaca al-Quran,istighfar,berbuat baik kepada ibu-bapa, menyambung silatur rahim, ziarah kaum kerabat, memperbaiki hubungan antara manusia yang berbalah,amar makruf nahi mungkar, menjaga lisan dan kehormatan, berbuat baik kepada jiran,menuntut ilmu dan lain-lain lagi daripada amalan-amalan soleh,maka pilihlah amalan sunnah apa yang mampu kita lakukan setelah amalan-amalan wajib yang telah kita lakukan,kerana ini merupakan peluang keemasan bagi kita untuk merebut ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta`ala dengan syarat amalan kita dilakukan ikhlas kerana Allah Ta`ala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu`alaihiwasallam.Diharapkan apa yang disampaikan ini boleh menjadi motivasi untuk kita semua untuk terus beramal sehinggalah kita dipermudahkan oleh Allah Ta`ala untuk bertemu denganNya. 


 Faqir ilallah: 


Abul Hussein Muhammad Fashan bin Ahmad Ziadi 


Universiti Islam Madinah Al-Munawwarah

No comments: