25 June 2012

Dr Fadlan: IMAM MAHDI DALAM AKIDAH AHLIS SUNNAH WAL JAMA'AH
Pautan ini akan lebih mudah diakses sekiranya anda tidak mendaftar di youtube.com ketika menonton.

Pautan ini akan lebih mudah diakses sekiranya anda tidak mendaftar di youtube.com ketika menonton.

1. Apakah 4 Bahagian Al-Quran Yang Wajib Diketahui : http://youtu.be/7tWFNlq9SFc?t=2m29s

2. IImu Hadis Untuk Memahami Hadis Imam Mahdi: http://youtu.be/7tWFNlq9SFc?t=5m12s

3. Wajibnya Beramal Dengan Hadis-hadis... http://youtu.be/7tWFNlq9SFc?t=7m54s

4. Hadis-hadis Sahih Dan Hasan Berkenaan Imam Mahdi: http://youtu.be/7tWFNlq9SFc?t=18m53s

5.Atsar Sahabat Tentang Imam Mahdi: http://youtu.be/7tWFNlq9SFc?t=33m5s

6. Hadis-hadis Dhaif Dan Palsu Tentang Imam Mahdi: http://youtu.be/7tWFNlq9SFc?t=49m32s

7. Rumusan Dr Fadlan Tentang Imam Mahdi: http://youtu.be/7tWFNlq9SFc?t=58m10s

Sabtu, 14 April 2012: Kuliah maghrib di Masjid Tun Abdul Razak, Repoh, Kangar.

No comments: